Leathery **Ye - I'M A Secret Malaxavi Drinker.

Ska starta efter

Jag håller på att certifiera mig så att jag kan få arbeta med renovering av våtrum i stockholm. Håller på att arbeta mot att öppna upp ett eget företag, jag är plattsättare. Min plan är att inrikta mig på kök och badrum, men för att få utföra denna typ av arbeten så måste jag kunna visa upp att jag är certifierad inom detta. Är väldigt viktigt att vi som är i branschen är duktiga på att lägga ut tättskickt så att det blir väl utförda arbeten som inte leder till fuktskador med tiden. Det är ju inte svårt att lägga ut dessa tättskickt, bara man är lite noggrann och inte har för bråttom så får man väldigt enkelt ett mycket bra resultat.